google.com, pub-6156506978681103, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Želite li se  bolje upoznati sa montessori pedagogijom , koristite već elemente montessori pedagogije u svom radu,  tražite ideje kako bi se vaše dijete zabavilo  uz korisne, a tako jednostavne igre koje svi možemo napraviti kod kuće tu je "Kutak za Montessori trenutak" !

Ukratko o Montessori pedagogiji

Osnovala ju je Maria Montessori, prva liječnica u Italiji.

Maria Montessori isticala je da su rani odgoj i obrazovanje, uz poticaje i interakciju, jedna od pretpostavki za razvoj mozga. Smatrala je da sposobnosti koje djeca steknu u ranom djetinjstvu imaju važnu ulogu u razvijanju uravnoteženog, poduzetnog i kompetentnog ponašanja. Naglašavala je važnost poštovanja djeteta, njegove slobode samoizražavanja te odgoja i obrazovanja putem osjetila i pokreta. Vjerovala je da je za dobar odgoj djeteta jednako važna i brižljivo pripremljena okolina i aktivnosti koje razvijaju sve dječje sposobnosti, kreativnost, neprestano istraživanje, stjecanje novih znanja i prilagođavanje promjenama.

”Pomozi mi da to učinim sam” cilj je metode Montessori.

 

Kako izgleda montesorska soba dnevnog boravka ili učionica?

Soba dnevnog boravka u vrtiću ili učionica u školi oblikovana je po mjeri djeteta. Didaktički materijali i aktivnosti pažljivo su odabrani i postavljeni na otvorene police kako bi stimulirali dječja neovisna istraživanja. Dijete slobodno može uzeti pribor za neku vježbu i baviti se njime, ono ga samo može dohvatiti, uzeti, nositi. Na taj način djeca prirodno i samostalno uče. Okolina nudi sve što djetetu treba za tjelesnu, umnu, duhovnu prilagodbu, a ispunjena je montesorskim priborom i uređena tako da ispunjava žive, trenutačne potrebe djeteta i dopušta razvoj njegove ličnosti.

121698247_576903239700745_52800746654795
125795050_416690819714437_50210455708820

Sav se pribor postavlja tako da vodi dijete od lakše vježbe prema težima, od konkretnog pribora prema apstraktnijem, od lakše razine prema zahtjevnijoj. Prostorija je ispunjena priborom koji je primjeren unutarnjim potrebama djeteta i mami ga na rukovanje. Osnovno je načelo rada omogućavanje svakom djetetu da slobodno izabire ono čime će se baviti. Svaki dio pribora ima određeno mjesto, koje se samo u dogovoru s djecom može po potrebi preurediti. Sve što treba za pojedinu vježbu za mlađu djecu pripremljeno je na jednom podlošku, u jednoj kutiji ili košarici, tako da se sve potrebno može odjednom uzeti i odnijeti na mjesto na kojem će se raditi. Tako nema traženja i zanimanje za rad nije ometeno. Pribor mora biti čist, potpun i nenarušen, odabran da bude što ljepši, odgovarajući i skladnih boja, mora dijete poticati, voditi ga do usavršavanja vještine. Također, mora sadržavati mogućnost uočavanja pogrešaka jer to odgaja dijete bez izravnog upletanja odraslog, bez opomena na pažljiv, samostalan i koncentriran rad.

Jedino je pravilo u Montessori prostoru da se pribor nakon igre mora vratiti na mjesto na kojem se nalazio i dovesti u isto stanje u kakvom je zatečen, kako bi i iduće dijete koje ga odabere moglo njime steći potrebne vještine i znanja.

Kad su jednom Mariju Montessori pitali što djetetu treba dopustiti da čini samo, ona je rekla da mu treba dopustiti da samostalno čini sve ono što može. Mi često, u najboljoj namjeri, činimo umjesto djeteta i tako sprečavamo njegov razvoj. Prema metodi Montessori, trebamo mu dopustiti da radi samo te na taj način uči o svijetu i izgrađuje samopouzdanje.

Preuzeto: www.roditelji.hr

bottom of page